Zákony a předpisy WINLEX

Všechny dokumenty jsou v tomto programu uvedeny v úplném a aktuálním znění a jsou doplněny komentáři, důvodovými zprávami k zákonům, nálezy Ústavního soudu, řadou mezinárodních smluv a nejdůležitějšími předpisy Evropské unie. U řady předpisů jsou dostupná historická znění, mezi kterými je možné se jednoduše přepínat pomocí odkazů. Nová verze každý měsíc.

WINLEX obsahuje

 • více než 11 100 aktuálních textů předpisů (stav verze k 1. 5. 2018) – mezi nejdůležitější změny, které nová verze WINLEX přináší a jež mají zásadní vliv na soukromý život i podnikatelskou sféru, patří:
  novelizace zákona o účetnictví a souvisejících vyhlášek
  novelizace Českých účetních standardů
  novela stavebního zákona
 • více než 2 500 komentářů a judikátů
 • přes 127 tematických oblastí
 • 30 vzorů smluv
 • přes 450 000 hypertextových odkazů
1911.8
2000
Stormware Zákony a předpisy WINLEX 2021 Doprava zdarma Více informací Doprava zdarma  Skladem Stormware Zákony a předpisy WINLEX 2021 Doprava zdarma Winlex Zákony a předpisy, to je ideální doplněk pro práci účetních v Pohodě. Právní předpisy v úplném a aktuálním znění U řady předpisů také historické verze Aktualizace každý měsíc Jednoduché vyhledávání dokumentů… 1 912 + Doprava zdarma!

Historické verze umožňují přepínat mezi zněními zákonů učinnými v různých obdobích.WINLEX je výjimečný právní systém obsahující většinu platných českých právních předpisů od roku 1945 ze všech oblastí práva. Jeho součástí jsou zákony, nařízení vlády, vyhlášky jednotlivých ministerstev a dalších orgánů veřejné správy, pokyny, informace a stanoviska Ministerstva financí, Generálního finančního ředitelství, České národní banky a Ministerstva průmyslu a obchodu.