1. stupeň základních škol a družiny

MC nakladatelství 208 CVIČENÍ Z ČJ – SLOVNÍ DRUHY Více informací  do 3 dnů MC nakladatelství 208 CVIČENÍ Z ČJ – SLOVNÍ DRUHY Cvičení jsou určena žákům ZŠ a studentům SŠ. Slouží k samostatnému procvičování a upevňování znalostí z české mluvnice a pravopisu. Soustřeďují se na jevy tvaroslovné – rozlišování slovních druhů, jejich skloňování, časování… 79
MC nakladatelství CVIČEBNICE NĚMČINY Více informací  do 3 dnů MC nakladatelství CVIČEBNICE NĚMČINY Cvičebnice němčiny je určena dětem nižšího školního věku. Obsahuje 80 stran cvičení, úkolů, testů, křížovek, tabulek, říkanek k procvičení a osvojení mluvnických jevů, prohlubování komunikačních dovedností, procvičování… 65
MC nakladatelství HRÁTKY S ANGLIČTINOU Více informací  Skladem MC nakladatelství HRÁTKY S ANGLIČTINOU Pro děti do 12 let. Děti si hrají a současně se také vzdělávají. Hrátky jsou určené pro ZŠ, družiny a centra volného času. 64 stran obrázkových úkolů, hádanek, doplňovaček, kvízů, křížovek a testů zaměřených na angličtinu.… 79
MC nakladatelství HRÁTKY S MATEMATIKOU Více informací  do 3 dnů MC nakladatelství HRÁTKY S MATEMATIKOU 64 stran zábavy a poučení pro děti od 7 do 15 let. Hrátky jsou určené pro zpestření výuky matematiky, pro družiny a centra volného času. Obrázkové úkoly, hádanky, doplňovačky, testy zaměřené na matematiku. Děti musí uplatnit… 79
MC nakladatelství HRÁTKY S NĚMČINOU Více informací  do 3 dnů MC nakladatelství HRÁTKY S NĚMČINOU Pro děti do 13 let. Děti si hrají a současně se také vzdělávají. 64 stran obrázkových úkolů, hádanek, doplňovaček, kvízů, křížovek, testů, písniček a říkanek zaměřených na němčinu. Úkoly jsou odstupňované podle náročnosti na… 79
MC nakladatelství HRÁTKY S PŘÍRODOU Více informací  do 3 dnů MC nakladatelství HRÁTKY S PŘÍRODOU Jsou určené pro žáky základních škol pro zpestření výuky přírodopisu, družiny a centra volného času. Pobaví a zaujmou všechny ty, koho zajímá příroda a život v ní. Hrátky s přírodou jsou mimořádně zdařilé a oceňované. Autor… 79
MC nakladatelství JÁ A VŠECHNO KOLEM MNE – ANGLIČTINA 1 Více informací  do 3 dnů MC nakladatelství JÁ A VŠECHNO KOLEM MNE – ANGLIČTINA 1 Angličtina pro děti mladšího školního věku. Učebnice obsahuje 18 lekcí. Výuka je tematicky soustředěna na dítě a na to, co je obklopuje. Učebnice znázorňuje pojmy nebo děje obrázkem a uvádí přepis výslovnosti. Cvičení jsou… 59
MC nakladatelství JÁ A VŠECHNO KOLEM MNE – ANGLIČTINA 2 Více informací  do 3 dnů MC nakladatelství JÁ A VŠECHNO KOLEM MNE – ANGLIČTINA 2 Angličtina pro děti mladšího školního věku. Navazující učebnice obsahuje 12 lekcí. Rozvíjí témata, slovní zásobu a mluvnici. Procvičovaná slovíčka jsou uvedena za lekcí a na konci učebnice je přehledný seznam použitých… 59
MC nakladatelství JÁ A VŠECHNO KOLEM MNE – ANGLIČTINA 3 Více informací  do 3 dnů MC nakladatelství JÁ A VŠECHNO KOLEM MNE – ANGLIČTINA 3 Angličtina pro děti mladšího školního věku. Navazující učebnice obsahuje 10 náročnějších lekcí. Procvičovaná slovíčka jsou uvedena za lekcí a na konci učebnice je přehledný seznam použitých anglických výrazů. Formát B5,… 59
MC nakladatelství LIDOVÉ PÍSNĚ A VÁNOČNÍ KOLEDY Více informací  do 3 dnů MC nakladatelství LIDOVÉ PÍSNĚ A VÁNOČNÍ KOLEDY Obsáhlý zpěvník krásných a známých lidových písní a koled z Čech a Moravy v hudební úpravě autorky Věry Krčálové pro klavír a kytaru. Krásná vázaná kniha s ilustrací známé malířky Vlasty Švejdové obsahuje notový záznam a… 149
MC nakladatelství PRACOVNÍ SEŠIT - VÝVOJOVÉ PORUCHY Více informací  do 3 dnů MC nakladatelství PRACOVNÍ SEŠIT - VÝVOJOVÉ PORUCHY Pracovní sešit – vývojové poruchy je určen pro MŠ a 1. třídy ZŠ. Je zaměřen zejména na oblast RVP – Dítě a jeho psychika. Pracovní sešit řeší formou speciálně navržených úkolů procvičování specifických vývojových poruch –… 69
MC nakladatelství PRACOVNÍ SEŠIT –  SOUBOR  (sešit 1, 2 a 4) Více informací Zvýhodněné balení Doprava zdarma  Skladem MC nakladatelství PRACOVNÍ SEŠIT – SOUBOR (sešit 1, 2 a 4) Použití celého souboru pracovních sešitů zaručí úplnou přípravu a procvičení všech oblastí rozvoje dítěte podle RVP pro MŠ. Doporučujeme pro každé dítě vlastní soubor pracovních sešitů. Při koupi celého souboru pracovních… 237 + Doprava zdarma!
MC nakladatelství Pracovní sešit – LOGOPEDIE 1 Více informací  do 3 dnů MC nakladatelství Pracovní sešit – LOGOPEDIE 1 Sešit je zaměřen na rozvoj řečových schopností a podporu správné výslovnosti u dětí předškolního věku. S postavičkami skřítka Smíška a dráčka Hlavičky si děti hrají, baví se příběhem a nenásilnou formou rozvíjí dovednosti,… 79
MC nakladatelství Pracovní sešit – LOGOPEDIE 2 Více informací  do 3 dnů MC nakladatelství Pracovní sešit – LOGOPEDIE 2 Sešit je zaměřen na rozvoj řečových schopností a podporu správné výslovnosti u dětí předškolního věku. S postavičkami skřítka Smíška a dráčka Hlavičky si děti hrají, baví se příběhem a nenásilnou formou rozvíjí dovednosti,… 79
MC nakladatelství Pracovní sešit – Relaxační hry pro děti Více informací  do 3 dnů MC nakladatelství Pracovní sešit – Relaxační hry pro děti Zpracováno podle RVP pro MŠ. Relaxační hry pro děti. Antistresový program. Pracovní sešit uvede děti prostřednictvím hry do světa fantazie. Krátká pohybová hra s následným uvolněním, jejichž pravidelné střídání vede ke… 79